A + A
聯絡我們

您可透過下列途徑預訂房間或查詢資料:

  1. 採用酒店的網上客房預訂系統 或 查詢表格
  2. 直接致電當地的海逸酒店
  3. 聯絡我們全球各辨事處
  4. 聯絡您的旅行社或
  5. 聯絡本集團辦事處,地址如下:

海逸酒店管理有限公司
香港九龍紅磡黃埔花園德豐街22號海濱廣場二座8樓813室

市場及營業部
電話 : (852) 2123 1845
傳真 : (852) 2180 4077
電郵 : sales@harbour-plaza.com

我們的酒店

海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店
電話: (852) 2121 2688
傳真: (852) 2121 2699
電郵: enquiry.hghk@harbourgrand.com
九龍海逸君綽酒店
電話: (852) 2621 3188
傳真: (852) 2621 3311
電郵: enquiry.hgkln@harbourgrand.com

海逸酒店

香港

都會海逸酒店
電話: (852) 3160 6​888​
傳真: (852) 3160 6999
電郵: enquiry.hpme@harbour-plaza.com
北角海逸酒店
電話: (852) 2187 8888
傳真: (852) 2187 8899
電郵: enquiry.hpnp@harbour-plaza.com

嘉湖海逸酒店
電話: (852) 2180 6688
傳真: (852) 2180 6333
電郵: enquiry.hprc@harbour-plaza.com
8度海逸酒店
電話: (852) 2126 1988
傳真: (852) 2126 1900
電郵: enquiry.hp8d@harbour-plaza.com

九龍海灣酒店
電話: (852) 2186 9036
傳真: (852) 2186 9084
電郵: enquiry.khfh@harbour-plaza.com
九龍酒店
電話: (852) 2929 2888
傳真: (852) 2739 9811
電郵: enquiry.klnh@harbour-plaza.com

歷山酒店

歷山酒店
電話: (852) 3893 2888
傳真: (852) 3893 2999
電郵: enquiry@hotelalexandrahk.com

 

香港華逸及青逸酒店

華逸酒店
電話: (852) 2129 9988
傳真: (852) 2129 9933
電郵: enquiry.garden@ramblerhotels.com
青逸酒店
電話: (852) 2129 1188
傳真: (852) 2129 1199
電郵: enquiry.oasis@ramblerhotels.com

全球辦事處

澳洲 | 悉尼
電話: (61) 4140 11391
 
電郵: rep.sydney@harbour-plaza.com
中國 | 北京
電話: (86 10) 6539 1395
傳真: (86 10) 6539 1356
電郵: rep.beijing@harbour-plaza.com

中國 | 廣州
電話: (86 20) 3815 9278
傳真: (86 20) 8550 1656
電郵: rep.guangzhou@harbour-plaza.com
中國 | 上海
電話: (86 21) 5404 1051
傳真: (86 21) 5403 9618
電郵: rep.shanghai@harbour-plaza.com

德國 | 杜塞爾多夫
 
電郵: rep.germany@harbour-plaza.com
 
印度 | 班加羅爾
電話: (91 80) 4149 7160
傳真: (91 80) 4112 0982
電郵: rep.bangalore.india@harbour-plaza.com

印度 | 孟買
電話: (91 22) 6129 9000
傳真: (91 22) 6634 9114
電郵: rep.mumbai.india@harbour-plaza.com
印度 | 新德里 / 哈里亞納邦
電話: (91 124) 498 6002
傳真: (91 124) 498 6222
電郵: rep.newdelhi.india@harbour-plaza.com

日本 | 東京
電話: (81 3) 5413 5780
傳真: (81 3) 5413 5786
電郵: rep.tokyo@harbour-plaza.com
韓國 | 首爾
電話: (82 2) 554 9459
傳真: (82 2) 566 9709
電郵: rep.seoul@harbour-plaza.com

俄羅斯 | 莫斯科
電話: (7 495) 621 4445
 
電郵: rep.russia@harbour-plaza.com
新加坡
電話: (65) 6332 1826
傳真: (65) 6337 6316
電郵: rep.singapore@harbour-plaza.com

台灣 | 台北
電話: (886 2) 2507 5721
傳真: (886 2) 2507 7950
電郵: rep.taipei@harbour-plaza.com
英國 (旅遊客戶)
電話: (44) 163 850 7122
 
電郵: rep.uk@harbour-plaza.com


​​
網上預訂
請選擇酒店
 
到達日期 退房日期
 
房間數目 入住人數
 
 
點擊這裡. 更改或取消您的預訂